Fabrik

Personalia

JAO er grundlagt i 1908 af Jens Andersen, der her ses ved drejebænken i 1948. Produktionen var vindmøller og senere træbearbejdningsmaskiner.

Fabrikant Jørgen Skovgaard Andersen,
3. generation i JAO, er maskinarbejder
og teknikum ingeniør i maskinbygning. 

JAO´s  medarbejdere er  faglærte maskinarbejdere, industriteknikere og lærlinge. 
Uddannelse forgår løbende i virksomheden samt på efteruddannelseskurser.

 

Jens Andersens Maskinfabrik, Klintebjergvej 13, 5450 Otterup - 64 82 10 78